Polischefen om Isaaks sommarprat: ”Känner inte igen mig”

0
58
Polischefen om Isaaks sommarprat: ”Känner inte igen mig”


Betlehem Isaak, dotter till den fängslade journalisten Dawit Isaak, inleder sitt sommarprat i P1 med att prata om sina upplevelser av rasism. 

Under en utekväll i Göteborg blev hon omgiven av flera poliser som tryckte ner henne mot marken, satte handfängsel på henne och tog in henne i en polisbuss. 

”Nu så ska du känna på hur din pappa har det, i containern, i ditt negerland”, ska en av poliserna ha sagt innan hon slängdes ut. 

Erik Nord, polischef i Storgöteborg, har hört Isaaks sommarprat och säger att han inte känner igen sig i den bilden av polisen som förmedlas. 

– Hennes sorg över att hennes pappa är fängslad är fullt begriplig och det är även hennes frustration och ilska över orättvisor som till exempel rasism. 

När det kommer till de två polisingripandena säger han att han är tveksam.

– Alla polisingripanden blir ju inte bra men det hon berättar blir inte begripligt för mig. Här fattas det omständigheter som förklarar lite mer vad som hände vid de här händelserna. Nu blir det en rak partsinlaga som blir lite tillspetsad för att passa in i ett sommarprat. 

Betlehem Isaak beskriver också en händelse då hon blev kontrollerad på Göteborgs centralstation. När hon frågade polismannen varför blev svaret enligt henne: För att du är en neger. Hon ställer händelsen mot ett citat från en icke namngiven polischef som säger: Vi rasprofilerar inte. 

Erik Nord minns att han har sagt de orden i samband med en intervju om de inre utlänningskontrollerna. Han håller fast vid att polisen inte särbehandlar medborgare baserat på deras etnicitet. 

– Här måste man skilja mellan svenska polisen och vad enskilda anställda inom svenska polisen gör. Men det är klart, om vi intensifierar insatserna i våra särskilt utsatta områden, så är ju befolkningen väldigt heterogen och det finns många olika bakgrunder. Om man utgår ifrån att dessa ingripanden är ett utslag av rasprofilering då blir den diskussionen väldigt konstig.

Betlehem Isaak, student, författare och krönikör.

Foto: Lina Arvidsson

Betlehem Isaak har fått se polischefens svar och tycker att han förenklar en komplex fråga. Hon påpekar att hon kontrollerades av polisen mitt i centrala Göteborg och inte i något av stadens utsatta områden.

– Detta sker i alla områden, den strukturella rasismen inom polisen är inte bunden till en specifik plats. Denna förenkling spär snarare på de existerande och socialt grundade fördomarna som redan finns, säger hon.  

Att det saknas vissa uppgifter kring de två ingripandena i hennes sommarprat medger Betlehem Isaak och fortsätter: 

– Samtidigt har ju detaljerna funnits i min anmälan som polisen lagt ner sedan länge och det kanske är det som är problemet – polisen utreder till stor del sig själva. Det är i min mening en nödvändighet att utvärdera och granska polismyndighetens arbete kontinuerligt, och bör utgöras av en oberoende instans.

Enligt henne förminskas ofta hennes och andras upplevelser av strukturell rasism av personer som aldrig upplevt den. 

– Att Erik Nord inte ‘känner igen sig’ är ett uttryck för begränsad förförståelse och insikt i sin egen verksamhet eller den tystnadskultur som präglar polismyndigheten, säger hon. 

Läs mer: 

Per Svensson: Betlehem Isaak vet att hennes pappa Dawit lever 

Betlehem Isaak: Det finns ingen tvekan, jag fördömer hans val Source link